Voices For Women

Veel vrouwelijke gezondheidsklachten, vaak hormoon gerelateerd, worden onvoldoende herkend of nog steeds te vaak afgedaan als psychische klachten.

Vrouwen leven langer dan mannen, maar in minder goede gezondheid en met meer verlies van kwaliteit van leven.

Van alle patiënten met onverklaarde gezondheidsklachten is 80% vrouw. Van alle patienten met een auto-immuunaandoening is 75% vrouw. Dit is schokkend.

Op unieke en creatieve wijze heeft de stichting Voices for Women de afgelopen 2,5 jaar de klok geluid en aandacht gevraagd voor een betere gezondheidszorg voor vrouwen.

En met succes!

De stichting Voices for Women is informerend, kritisch, positief, onafhankelijk en verbindend tussen zorgprofessionals en patienten.

Met de enorme persaandacht en baanbrekende symposia als: Eva is geen Adam, en ook het eerste ziekenhuis dat de deuren heeft geopend voor dit concept, is de bewustwording van de man-vrouw verschillen in een grote versnelling gebracht.

De petitie, waarin zij pleiten voor betere vrouwenzorg, is inmiddels bijna 60.000 keer ondertekend en zingend aangeboden aan de minister van VWS. Daarna overhandigd aan de Tweede Kamer hetgeen resulteerde in kritische Kamervragen.

Ook is er bij Radio 1 een meldpunt gelanceerd waar enorm veel reacties op binnen zijn gekomen van vrouwen met onverklaarde gezondheidsklachten.

Onlangs was Voices for Women spreker bij de EU, waar oprichtster Mirjam Kaijer wederom het lied Erkenning zong.

Door overal de ervaringsverhalen van vrouwen te vertellen en deze een gezicht te geven dragen zij bij aan het verbeteren van de gezondheidszorg voor vrouwen. 

De impact blijkt groot.

Met alle data maken zij inzichtelijk bij de politiek en onderzoekers welke problemen de boventoon voeren en de verbeterpunten liggen.

De stichting blijft deze missie voortzetten, net zolang tot er écht iets verandert!