Stichting Restless Legs

Het Restless Legs Syndroom (RLS) is een veelvoorkomende neurologische slaap- en bewegingsstoornis. Het komt in zeker 7-10 % van de (westerse bevolking) voor en voor de groep die hier dermate ernstig last van heeft (2,7 %) is behandeling nodig om een normaal leven te kunnen lijden. Verhoudingsgewijs komt het bij vrouwen vaker voor dan bij mannen. Helaas blijft in veel gevallen door onbekendheid en misdiagnose een adequate behandeling uit. Dit zorgt in veel te veel gevallen voor onnodige invalidering!


St. Restless Legs ijvert al sinds 1999 voor een betere bekendheid van RLS (en het aanpalende PLMD – Periodic Limb Movement Disorder), zowel in onze bevolking als in de medische sector, door voorlichting, het organiseren van bijeenkomsten en het verzorgen van publicaties en voorlichtingsmateriaal.

www.stichting-restless-legs.nl