Stichting PMDD Nederland

PMDD staat voor Premenstrual Dysphoric Disorder, met deze ziekte heeft de vrouw elke maand een abnormale reactie op het natuurlijk stijgen en dalen van haar lichaamseigen hormonen. Dit vindt plaats voorafgaand haar menstruatie.

Stichting PMDD Nederland komt op voor de her- en erkenning van deze ziekte in Nederland. 

Ongeveer 2 tot 8 procent van de vrouwen in Nederland krijgt met PMDD te maken. Vaak krijgen deze vrouwen gemiddeld pas na 12 jaar een diagnose, waardoor ze lang met onverklaarde klachten rondlopen. Daarom wordt er momenteel in opdracht van de stichting het Period onderzoek uitgevoerd, zodat er meer bekend wordt over deze aandoening.

www.pmddnederland.nl