C-support

C-support biedt in opdracht van het Ministerie van VWS advies en ondersteuning aan patiënten die kampen met een nasleep van een covid-19 infectie. Hoewel het een nieuwe aandoening is die vooral vrouwen van middelbare leeftijd (ruim 70%) treft, is er ook overlap met langer bestaande andere postinfectieuze aandoeningen zoals Q-koorts, lyme en ME/CVS. Long COVID gaat soms gepaard met zeer invaliderende klachten en de zorg voor deze patiënten is momenteel ontoereikend.

www.c-support.nu